Kuşak ve Yol: İşbirliği, Uyum ve Kazan-Kazan
ürünler

İnce Kimyasal

 • N,N-Bis(2-hidroksietil)-2-aminoetansülfonik asit sodyum tuzu CAS:66992-27-6

  N,N-Bis(2-hidroksietil)-2-aminoetansülfonik asit sodyum tuzu CAS:66992-27-6

  HEPES sodyum tuzu olarak da bilinen N,N-Bis(2-hidroksietil)-2-aminoetansülfonik asit sodyum tuzu, biyolojik ve kimyasal laboratuvarlarda pH tamponlama maddesi olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Sabit bir pH aralığının korunmasına yardımcı olarak hücre kültürü, enzim analizleri, protein çalışmaları, elektroforez ve farmasötik formülasyonlar gibi uygulamalar için idealdir.HEPES sodyum tuzu biyolojik süreçler için en uygun koşulları sağlar ve deneysel sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır.

 • S-Butiriltiyokolin iyodür CAS:1866-16-6

  S-Butiriltiyokolin iyodür CAS:1866-16-6

  S-Butiriltiyokolin iyodür, biyokimyasal ve enzimatik analizlerde yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Butirilkolinesteraz (BChE) enzimi için bir substrattır ve aktivitesini ölçmek için kullanılır.

  S-Butiriltiyokolin iyodür, BChE tarafından hidrolize edildiğinde ürün olarak tiyokolin ve bütirik asit üretir.Tiyokolin salınımı, BChE aktivitesinin ölçülmesine olanak tanıyan bir spektrofotometrik veya florometrik analiz kullanılarak ölçülebilir.

  S-Butiriltiyokolin iyodür genellikle klinik ve araştırma ortamlarında kan plazması veya dokular gibi örneklerde BChE'nin aktivitesini değerlendirmek için kullanılır.BChE'nin enzimatik fonksiyonunu ve bunun çeşitli biyolojik süreçlerdeki potansiyel rolünün yanı sıra belirli tıbbi durumların tanı ve izlenmesinde değerlendirilmesinde kullanılabilir.

   

 • ABTS (2,2'-Azino-bis(3-etilbenztiyazolin-6-sülfonik asit) diamonyum tuzu) CAS:30931-67-0

  ABTS (2,2'-Azino-bis(3-etilbenztiyazolin-6-sülfonik asit) diamonyum tuzu) CAS:30931-67-0

  Genellikle ABTS olarak anılan Diamonyum 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonat), özellikle enzimoloji alanında biyokimyasal analizlerde yaygın olarak kullanılan bir kromojenik substrattır.Peroksidazlar ve oksidazlar da dahil olmak üzere çeşitli enzimlerin aktivitesini ölçmek için kullanılan sentetik bir bileşiktir.

  ABTS oksitlenmiş haliyle renksizdir ancak hidrojen peroksit veya moleküler oksijen varlığında bir enzim tarafından oksitlendiğinde mavi-yeşile döner.Bu renk değişimi, görünür spektrumdaki ışığı emen radikal katyon oluşumundan kaynaklanmaktadır.

  ABTS ile enzim arasındaki reaksiyon, spektrofotometrik olarak ölçülebilen renkli bir ürün üretir.Rengin yoğunluğu enzimatik aktiviteyle doğrudan orantılıdır ve araştırmacıların enzim kinetiğini, enzim inhibisyonunu veya enzim-substrat etkileşimlerini niceliksel olarak değerlendirmesine olanak tanır.

  ABTS'nin klinik teşhis, farmasötik araştırma ve gıda bilimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda geniş bir uygulama yelpazesi vardır.Oldukça hassastır ve geniş bir dinamik aralık sunar, bu da onu birçok biyokimyasal analiz için popüler bir seçim haline getirir.

 • 4-NİTROFENİLΑ-D-MALTOHEKZAOSİT CAS:74173-30-1

  4-NİTROFENİLΑ-D-MALTOHEKZAOSİT CAS:74173-30-1

  4-Nitrofenil a-D-maltoheksaosid, a-glikosidik bağlantılar sınıfına ait bir bileşiktir.İki glukoz biriminden oluşan bir disakkarit olan maltozun bir türevidir.Bu bileşikte, birinci glikoz ünitesinin hidroksil grubu, bir nitrofenil kısmı ile ikame edilir.

  Bu bileşik, çeşitli enzimlerin, özellikle de karbonhidrat metabolizmasında rol oynayanların aktivitesini incelemek için enzimatik analizlerde yaygın olarak bir substrat olarak kullanılır.Nitrofenil grubu, parçalanan ürünün absorbansını veya floresansını ölçerek enzimatik reaksiyonların kolay tespit edilmesini ve ölçülmesini sağlar.

   

 • BORULAR CAS:5625-37-6 Üretici Fiyatı

  BORULAR CAS:5625-37-6 Üretici Fiyatı

  BORULAR (piperazin-1,4-bisethanesülfonik asit), biyolojik ve biyokimyasal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan zwitteriyonik bir tamponlama bileşiğidir.6,1 ila 7,5 pH aralığında stabil pH koşullarını korumak için yüksek kapasiteye sahip etkili bir pH tamponudur.PIPES'in biyomoleküllerle minimum düzeyde etkileşimi vardır ve sıcaklığa bağlı analizler için uygundur.Jel elektroforez tekniklerinde ve farmasötik formülasyonlarda stabilize edici bir madde olarak sıklıkla kullanılır.Genel olarak BORULAR, çeşitli deneysel ortamlarda çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir.

 • 3,3',5,5'-Tetrametilbenzidin CAS:207738-08-7

  3,3',5,5'-Tetrametilbenzidin CAS:207738-08-7

  TMB olarak da bilinen 3,3',5,5'-Tetrametilbenzidin, enzime bağlı immünosorbent analizlerinde (ELISA) ve diğer biyokimyasal analizlerde kromojenik substrat olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Çeşitli biyolojik örneklerde yaban turpu peroksidazı (HRP) gibi enzimlerin varlığını tespit etmek ve ölçmek için sıklıkla kullanılır.TMB bu enzimlerin varlığında renksizden maviye doğru bir renk değişimine uğrar.Daha sonra reaksiyon, mavi rengi son sarı renge dönüştüren bir asit eklenerek durdurulabilir.Sarı rengin yoğunluğu, mevcut enzim miktarıyla orantılıdır ve miktar tayinine izin verir.

  .

   

 • APS-5 CAS:193884-53-6 Üretici Fiyatı

  APS-5 CAS:193884-53-6 Üretici Fiyatı

  (4-Klorofenil)tiyo-metanol 1-(dihidrojen fosfat) disodyum tuzu (1:2), akridin türevleri sınıfına ait kimyasal bir bileşiktir.4-klorofenil pozisyonuna bir tiyoeter grubunun bağlı olduğu bir 10-metilakridin halka sisteminden oluşur.Bileşik ayrıca bir metanol grubu ve kısmen sodyum iyonları tarafından nötrleştirilen iki fosfat grubu içerir.

 • 5-Bromo-4-kloro-3-indolil fosfat disodyum tuzu CAS:102185-33-1

  5-Bromo-4-kloro-3-indolil fosfat disodyum tuzu CAS:102185-33-1

  5-Bromo-4-kloro-3-indolil fosfat disodyum tuzu (BCIP), moleküler biyoloji ve biyokimya uygulamalarında yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Alkalen fosfataz enzimleri için kromojenik bir substrattır.

  BCIP, alkalin fosfataz aktivitesini tespit etmek için sıklıkla nitromavi tetrazolyum (NBT) ile birlikte bir substrat olarak kullanılır.BCIP, alkalin fosfataz ile fosforile olduğunda, enzimin varlığının veya aktivitesinin görselleştirilmesine olanak tanıyan mavi bir çökelti oluşur.

  Bu bileşik, spesifik biyomoleküllerin veya nükleik asitlerin varlığını veya lokalizasyonunu tespit etmek için immünohistokimya, yerinde hibridizasyon ve enzime bağlı immünosorbent analizleri (ELISA'lar) gibi uygulamalarda özellikle faydalıdır.BCIP tarafından oluşturulan mavi çökelti, deneysel numunelerdeki hedef moleküllerin tanımlanmasına ve analizine yardımcı olan görünür bir sinyal sağlar.

   

 • Sodyum Tuz tuzu CAS:139-41-3 Üretici Fiyatı

  Sodyum Tuz tuzu CAS:139-41-3 Üretici Fiyatı

  N,N-Bis(2-hidroksietil)glisin sodyum tuzu, çeşitli biyokimyasal ve biyofiziksel uygulamalarda tamponlama maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.Deney koşullarında stabil bir pH seviyesinin korunmasına yardımcı olur ve enzim çalışmaları, protein araştırmaları, hücre kültürü ve Western blot tekniklerinde faydalı olmasını sağlar.

   

 • 4-Aminoftalhidrazid AMPPD CAS:3682-14-2

  4-Aminoftalhidrazid AMPPD CAS:3682-14-2

  4-APhH olarak da bilinen 4-Aminoftalhidrazid, C8H8N2O moleküler formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.Hidrazid bileşikleri sınıfına aittir ve ftalik asitten türetilir.

   

  .

   

 • N-Asetil-L-sistein CAS:616-91-1

  N-Asetil-L-sistein CAS:616-91-1

  N-Asetil-L-sistein (NAC), amino asit sisteinin değiştirilmiş bir şeklidir.Bir sistein kaynağı sağlar ve vücutta güçlü bir antioksidan olan tripeptit glutatyona kolayca dönüştürülebilir.NAC, antioksidan ve mukolitik özellikleriyle bilinir ve bu da onu çeşitli sağlık uygulamalarında faydalı kılar.

  Bir antioksidan olarak NAC, hücrelerin serbest radikallerin, reaktif oksijen türlerinin ve toksinlerin neden olduğu hasarlardan korunmasına yardımcı olur.Aynı zamanda vücudun detoksifikasyon süreçlerinde ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol oynayan glutatyon sentezini de destekler.

  NAC, özellikle kronik bronşit, KOAH ve kistik fibroz gibi rahatsızlıkları olan kişiler için solunum sağlığındaki potansiyel faydaları açısından incelenmiştir.Genellikle balgam söktürücü olarak kullanılır ve mukusun incelmesine ve gevşemesine yardımcı olarak solunum yollarının temizlenmesini kolaylaştırır.

  Ayrıca NAC, yaygın bir ağrı kesici olan asetaminofen gibi toksik maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak karaciğer sağlığını destekleme konusunda umut vaat ediyor.Alkol tüketiminin neden olduğu karaciğer hasarına karşı da koruyucu etkileri olabilir.

  Antioksidan ve solunumu destekleyici özelliklerine ek olarak NAC, ruh sağlığındaki potansiyel faydaları açısından da araştırılmıştır.Bazı araştırmalar depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi duygudurum bozuklukları üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini öne sürüyor.

 • Asetiltiyokolin iyodür CAS:1866-15-5

  Asetiltiyokolin iyodür CAS:1866-15-5

  Asetiltiyokolin iyodür, asetilkolinesteraz (AChE) enziminin aktivitesini ölçmek için enzim analizlerinde substrat olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir.AChE, sinir hücreleri arasındaki sinyal iletimini sonlandırmada kritik bir adım olan nörotransmiter asetilkolini hidrolize eden bir enzimdir.

  Asetiltiyokolin iyodür, AChE tarafından etkilendiğinde asetil grubu uzaklaştırılır ve bunun sonucunda tiyokolin ve asetat iyonları oluşur.Tiyokolin daha sonra DTNB (5,5'-ditiyobis(2-nitrobenzoik asit)) adı verilen renksiz bir reaktifle reaksiyona girerek spektrofotometrik olarak ölçülebilen 5-tiyo-2-nitrobenzoat adı verilen sarı renkli bir bileşik üretir.Renk gelişim hızı numunedeki AChE aktivitesiyle doğru orantılıdır.

   

123456Sonraki >>> Sayfa 1 / 13